CANBEST  神马商城

全部分类
全部分类

   各位用户朋友:

   阿里翁集团公司将于11月1日正式推出实体连锁店铺之一科技

   养生馆,具体细则如下:

   1:科技养生馆魔力棒套装包含以下产品:

   ①魔力棒

   ②电动支架

   ③CBD热油5ml共50瓶

   ④CBD冷油5ml共20瓶

   ⑤CBD按摩膏共30个

   共500mlCBD系列。

   2:购买魔力棒套装,送7个商城购物VIP卡,家庭成员人人尊享

   神马购物乐趣;

   3:购买魔力棒套装后即成为科技养生馆店主,可继续享受养生

   馆销售利润及分红。


                                                          ARION GROUP CORP